โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือการขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือการขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (1)
คู่มือการขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือการขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

นายมนัส เมืองมัจฉา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเขวาสะดืออิสาน

นายสมาน ศรีจันทร์โท
นางกัลยา จันทเดช
นายปั่น ธงฤทธิ์
นายมนัส เมืองมัจฉา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,766
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: bksdes@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายมนัส เมืองมัจฉา โทรศัพท์: 0902872555 อีเมล์: bksdes@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]