โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู
คู่มือการขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู
คู่มือการขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู
คู่มือการขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู
คู่มือการขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ%28ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1%29 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู
คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู
คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู
คู่มือการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู

นายสฤษฎ์ น้อยนอนเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแท่นโนนหนองคู

นางนภา ธงฤทธิ์
นางวิมนสิริ แสนบริสุทธิ์
นายสฤษฎ์ น้อยนอนเมือง
นายชาครีย์ สินธุบัว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,094
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0812611899 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ไกรเยี่ยม ศิริแก้วเลิศ โทรศัพท์: 0828374749 อีเมล์: kraisiri@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]