โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัดสพฐ.

นายเกียรติศักดิ์ ภาโส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหมากมายโพธิ์ทอง

นายเกียรติศักดิ์ ภาโส
นางสาวณิชาภา รัตนพล
นายอานุภาพ ดวงไกรแสง
นางสาวพิจิตรา สายหยุด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

910
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อุไรวัลย์ ศรีสุนนท์ โทรศัพท์: 0898883615 อีเมล์: srisunon59@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]