โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียน

นายสำเร็จ รักษาเคน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกอกหนองผือ

นายสำเร็จ รักษาเคน
นางสาวศศิมาภรณ์ เพ็ชรกอง
นายประคอง พิมพา
นางสาวพัชรินทร์ ธรรมจรรยา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

961
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4399-6613 อีเมล์: bowlovefama@windowslive.com
เว็บมาสเตอร์:: ศศิมาภรณ์ เพ็ชรกอง โทรศัพท์: 0961766618 อีเมล์: bowlovefama@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]