โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3


นายเติม สีพาไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองปลาเข็ง

นายเติม สีพาไชย
นางประไพ บุญหล้า
นางสาวผกามาศ สาคร
นายสุพัฒชัย จันทะไหล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

986
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4375-0188 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ผกามาศ สาคร โทรศัพท์: 0833290677 อีเมล์: pakamas57@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]