โรงเรียนบ้านคุยแพง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียน
การขอลาออกของนักเรียน
การขอย้ายออก
การขอย้ายเข้าเรียน
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอใช้อาคารสถานที่


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคุยแพง

นายวันนา กุลเสนา
นางวลีวรรณ นนท์ตรี
นางกัลญาณี โพธิรุกข์
นายสถิตย์ เหล่าวงศ์ษา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

883
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคุยแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: khuyphaeng@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางนิอร รุจิรสิโรตม์ โทรศัพท์: 0835459424 อีเมล์: nion2503@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]