โรงเรียนบ้านคุยเชือก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

นายเพียรเลิศ ดวงพาวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคุยเชือก

นางสาวเดือนจันทร์ แก้วคำ
นายศริตวรรธน์ เวียงนนท์
นางสมัคร ภูผาใจ
นายเพียรเลิศ ดวงพาวัง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

911
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคุยเชือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4375-0190 อีเมล์: kuichaug110.@ gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายนิวัฒน์ แสนมานิตย์ โทรศัพท์: 0878608542 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]