โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (2)
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (2)
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (2)
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (2)
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (2)
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (2)
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (2)
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (2)

นายสกล จันทะเหลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสว่างยางท่าแจ้ง

นายกมล จันทะเหลา
นางพวงเพชร จันทะเหลา
นายภัทรพงษ์ เกษเสโร
นางทักษิณา ไกรพินิจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

961
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4375-0099 อีเมล์: udorn.nakra@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางอุดร รัตนวงษา โทรศัพท์: 0810556299 อีเมล์: udorn.nakra@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]