โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองหอย
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองหอย
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองหอย
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองหอย
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองหอย
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองหอย
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองหอย
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ่้านหนองหอย

นายธีระพร ผิวพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์

นางวราภรณ์ ภูแล่นไว
นายธีระพร ผิวพรรณ
นายบูรณ์ถิ่น จันเสนา
นายสมนึก พลอยกันหา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,690
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4375-0187 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: บูรณ์ถิ่น จันเสนา โทรศัพท์: 0917200941 อีเมล์: tithest@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]