นายดาวรุ่ง คำบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)

นายพิชัยยุทธ สัสสะวีระ
นายแสง ภูผาลา
นางขจัด ศรีโนเรศน์
นางสาวอุไรวรรณ พันธ์ุยางน้อย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

918
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายแสง ภูผาลา โทรศัพท์: 0944714545 อีเมล์: nku@sang.hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]