โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

นายดาวรุ่ง คำบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)

นางสาวทิพวรรณ จันทะหาร
นางองุ่น รักเสงี่ยม
นางสาวอุไรวรรณ พันธ์ุยางน้อย
นางนิภา เวียงนนท์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

189
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4378-1400 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายแสง ภูผาลา โทรศัพท์: 0944714545 อีเมล์: nku@sang.hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]