โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

สพป.มหาสารคาม เขต 3

http://www.mkarea3.go.th/

DMC ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
 
SET ระบบบริหารจัดการข้อมูล  
 
ระบบบัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 68

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

นายปรีดาพจน์ โสโท
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศิริราษฎร์หมากหญ้า

นายเฉลิมพล ศรีรักษ์
นางวิราณี ยอดดำเนิน
นางสาวสุนิดา รัตนเฮืองศรี
นายปรีดาพจน์ โสโท

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,773
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: sirirathmakya219@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายปรีดาพจน์ โสโท โทรศัพท์: 0810559099 อีเมล์: sirirathmakya219@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]