โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

นายเขมชาติ ไชยโวหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสีดาสระแก้ว

นายเขมชาติ ไชยโวหาร
นายสงวน ผิวผ่อง
นางนิติยา เกษศรีไพร
นายเลื่อน สีน้อยขาว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

921
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 043026829 อีเมล์: seeda.sa@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอารีย์ กองทุ่งมน โทรศัพท์: 043752079 อีเมล์: seeda.sa@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]