โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชนการรับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๗ (บ้านมะโม)
คู่มือประชาชนการขอลาออกของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๗ (บ้านมะโม)
คู่มือประชาชนการขอย้ายออกนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๗ (บ้านมะโม)
คู่มือประชาชนการขอย้ายเข้าเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๗ (บ้านมะโม)
คู่มือประชาชนการขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๗ (บ้านมะโม)
คู่มือประชาชนการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๗ (บ้านมะโม)
คู่มือประชาชนการขอเทียบโอนผลการเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๗ (บ้านมะโม)
คู่มือประชาชนการขอใช้อาคารสถานที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๗ (บ้านมะโม)

นายพันธุ์ระวี เนื่องโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)

นางวรรณีย์ หีบแก้ว
นางสุนันทา จันทริมา
นายคำภี อินอาจ
นางสาวทิพวัลย์ ท้าวฬา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,006
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 043-752076 อีเมล์: thairath17@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายพันธุ์ระวี เนื่องโพธิ์ โทรศัพท์: 043 - 752076 อีเมล์: thairath17@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]