โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

นางนันทนา สอรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสะอาดดอนเงิน

นายศรีสุวรรณ บรรเทา
นางนันทนา สอรักษา
นายประหยัด ดวงมาลา
นายสมควร กองทผล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

911
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0879442928 อีเมล์: teamduang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประหยัด ดวงมาลา โทรศัพท์: 0879442928 อีเมล์: teamduang@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]