โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอเทียบโอนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นปประถมศึกษาปีที่ 1)ของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน:การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายสุทธิศักดิ์ มาตรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139

นายปรีชา ประยงค์หอม
นางสาวปวีณ์สุดา จำรัสธนสาร
นางทิติภา เทพกิจอารีกุล
นายสุทธิศักดิ์ มาตรา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

998
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 043988189 อีเมล์: bk139@hotmail.com.co.th
เว็บมาสเตอร์:: ปรีชา ประยงค์หอม โทรศัพท์: 0892767274 อีเมล์: thooam@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]