โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

นางมัณฑนา มีอำนาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโจดบัวบาน

นางมัณฑนา มีอำนาจ
นางชนิศา สารแสน
นายบุญเลิศ เหล่าวงษา
นางเกษร ทะสา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

927
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0933235219 อีเมล์: jodbuaban@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พรรณิภา รัตนทิพย์ โทรศัพท์: 0831416621 อีเมล์: punrud_19@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]