โรงเรียนบ้านโคกข่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือการขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือการขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือการขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือการขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. )
คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกข่า

นางมงคล ชิณแสน
นางอำไพพร ทองคำ
นายโกสิทธิ์ ภูครองจิตร
นางสาวชรันดา วงษ์ภูธร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

953
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกข่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4375-0039 อีเมล์: chajom0306@obecmail.obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ฉวีวรรณ จอมทอง โทรศัพท์: 0879274450 อีเมล์: chajom0306@obecmail.obec.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]