โรงเรียนบ้านหนองแวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

นายทินกร พันธะไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแวง

นางพุธทอง กมลเลิศ
นายสมัย พันเทศ
นางสุกัลยา ภักดีกุล
นางสาวลมัย ไชยนาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

927
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: nongwang.sch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทินกร พันธะไชย โทรศัพท์: 0818799002 อีเมล์: tinnakornpanthachai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]