โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
1
2
3
4
5
6
7
8

นายฉัตรชนก มุนติเก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์

นายฉัตรชนก มุนติเก
นางสาวกิ่งแก้ว เนื่องวรรณะ
นายนิกูล เหล่าอัน
นายกิติพงศ์ ทะสา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

991
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4398-8652 อีเมล์: lnbdp@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ระวิวัลย์ เหล่าศรี โทรศัพท์: 0855974612 อีเมล์: yokrawiwan5@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]