โรงเรียนบ้านหนองล่าม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัดสพฐ.

นายศุภทัต ทุมรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองล่าม

นายจีระศักดิ์ บริสุทธิ์
นางสาวทิพาวรี โพธิ์รส
นายภานุพงษ์ โคตรเทิ้ง
นางสาวนันท์นภัส ฤทธิชัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

862
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองล่าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0973019322 อีเมล์: supatut_007@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายศุภทัต ทุมรินทร์ โทรศัพท์: 0973019322 อีเมล์: supatut007@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]