โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาดนายสมยศ พรเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนทองโนนสะอาด

นางสมพิศ ปนะภูเต
นายสมพงษ์ แสนวันดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด โทรศัพท์: 043706176 อีเมล์: pongkru@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวภัทราวดี นีรขันธ์ โทรศัพท์: 0844183483 อีเมล์: phattarawadee808@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ