โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

นายสมยศ พรเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนทองโนนสะอาด

นางอรทัย รัฐเมือง
นายภักดี ขัติยะมาตย์
นางสาวเบญจมาศ ทัศไพร
นายกมลศิลป์ กัญญสินธุ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

988
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โทรศัพท์: 043706176 อีเมล์: pongkru@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวภัทราวดี นีรขันธ์ โทรศัพท์: 0844183483 อีเมล์: phattarawadee808@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]