โรงเรียนบ้านกุดรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

นายวิชัย สมีแจ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุดรัง

นางศิริพร บุษบง
นางเพียรลักษณ์ สีดามาตย์
นางสาวสุวิมล งามสมบัติ
นายดุสิต มาตรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

143
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกุดรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 043728258 อีเมล์: kutrangwit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ดุสิต มาตรี โทรศัพท์: 0870864048 อีเมล์: dusit111@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]