โรงเรียนบ้านกุดเม็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3


นายชยานนท์ มูลพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุดเม็ก

นางสาวเสาวธาร วงษาซ้าย
นางวิไลวรรณ สิงวิสุทธิ
ว่าที่ร้อยตรีศุภฤกษ์ ดอนพะลัด
นางปาริชาติ บุตรวงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

113
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกุดเม็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0868579654 อีเมล์: chaya209@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศุภฤกษ์ ดอนพะลัด โทรศัพท์: 0868518464 อีเมล์: koh_mk@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]