โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3


นายสมเกียรติ บูรภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

นายสมเกียรติ บูรภักดิ์
นายสุระพงษ์ ราชดา
นางหนูรักษ์ ถาอ่อนศรี
นางนงนุช ดวงสิมมา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

937
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4373-1183 อีเมล์: samrong183@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวชญาดา ไชยสีดา โทรศัพท์: 0878241218 อีเมล์: chayada1218@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]