• ITA
  • โครงสร้างหน่วยงาน

  • กรอกเลข ปชช.13หลัก
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางอรอุมา แสนมี
  • แนะนำบุคลากร

  • นางอรอุมา แสนมี

  • นางสาวสุรีย์พร พรรณนา

  • นางหนูรักษ์ ถาอ่อนศรี

  • นางหนูแดง อินละครสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,894
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4373-1183 อีเมล์: samrong183@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวชญาดา ไชยสีดา โทรศัพท์: 0878241218 อีเมล์: chayada1218@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]