โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3


นางอรอุมา แสนมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย

นางสาววนิดา ศรีดาจักร์
นางสุมาลี มาตย์นอก
นายธีรพงษ์ คุณบัวลา
นางสุดารัตน์ ศรีโพธิ์อุ่น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

879
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0885625226 อีเมล์: wichat_999@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางอรอุมา แสนมี โทรศัพท์: 0885625226 อีเมล์: uefa_667@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]