โรงเรียนบ้านหัวช้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านหัวช้าง
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านหัวช้าง
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านหัวช้าง
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านหัวช้าง
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ%28ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1%29 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านหัวช้าง
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านหัวช้าง
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านหัวช้าง
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านหัวช้าง

นายจำเริญ เพชรกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวช้าง

นางดารุณี คมกลาง
นางวิไลลักษณ์ ภาโส
นางนิสากร ชินฮาต
นายบุญทอม ธุระทำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

867
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหัวช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4372-8188 อีเมล์: huachang 188@ Gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ดารุณี คมกลาง โทรศัพท์: 0896228968 อีเมล์: Darunee-1104@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]