โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด-1
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

นางรัตนา ยศกำธร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองคลองหัวขัว

นายสมยศ ลือจันทร์ดา
นางสุขาวดี เดชกวินเลิศ
นายขจรศักดิ์ อาภรณ์
นางรัตนา ยศกำธร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,638
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 083-340-1593 อีเมล์: nongkhlong2011@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุขาวดี เดชกวินเลิศ โทรศัพท์: 0898427968 อีเมล์: Sukhawadee01@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]