โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ_ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1_ ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ

นายสุปัน ภูน้ำใส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว

นางอนงค์ หมื่นสา
นายสุปัน ภูน้ำใส
นางสมพร สีทองเขียว
นายสอน ศรีหวัง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

103
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0892760022 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเนตรนภา คำภาเกะ โทรศัพท์: 0801816585 อีเมล์: natnapa_kampage@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]