โรงเรียนบ้านศรีอรุณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่1
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด

นายสุรศักดิ์ ศรีแพน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านศรีอรุณ

นางคำปน ปานิคม
นายเอกพล ปานิคม
นายสุรศักดิ์ ศรีแพน
นายคมสัน คำโทน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

902
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านศรีอรุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4372-4448 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายศรายุธ จันทร์สม โทรศัพท์: 0831486346 อีเมล์: tancomscience@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]