โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือ
คู่มือ
คู่มือ
คู่มือ
คู่มือ
คู่มือ
คู่มือ
คู่มือ

นายโกวิท ภูโอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแวงสหคามวิทย์

นางสาวมิ่งขวัญ พัดมะนา
นางสาววราภรณ์ นครชัย
นายบุญทัน เรืองสา
นางสาวสุมาลี แก้วหานาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

320
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4373-7452 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นงนุช ดวงสิมมา โทรศัพท์: 0833562838 อีเมล์: nuch.net@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]