โรงเรียนบ้านโสกกาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ

นางไพลดา อวิรุทธพาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโสกกาว

ว่าที่ร้อยตรี หญิงวลัยพร ภูวงษ์
นางไพลดา อวิรุทธพาณิชย์
นายศราวุธ ตั้งชัยภูมิ
นายชัยวุฒิ อันทะแสง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

891
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโสกกาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4375-0000 อีเมล์: sokkawschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายกิตติพงษ์ คำสา โทรศัพท์: 0896175532 อีเมล์: kittipongcamsa@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]