โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

นายภานุพงษ์ ศรีดารา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)

นางประทุมทิพย์ พัฒนะ
นายภานุพงษ์ ศรีดารา
นางสุภาพ เตโช
นางบุณฑริกา ตาละซอน





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

890
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 081-7089458 อีเมล์: boontarica@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุณฑริกา ตาละซอน โทรศัพท์: 0-8159-2873-3 อีเมล์: boontarica@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]