โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
8การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
5การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
4การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
1การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายอิทธิพล อนุฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนสมบูรณ์

นางศรี ไชยคำภา
นางสาวพรพิมล มนัสสิลา
นางขวัญลักษณ์ อันทองวัจน์กร
นายอิทธิพล อนุฤทธิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

979
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0895716757 อีเมล์: itanurit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางขวัญลักษณ์ อันทองวัจน์กร โทรศัพท์: 0854685229 อีเมล์: downaja_m@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]