โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอย้ายออกของนักเรียน
การขอใช้สถานที่
การขอใบแทนเอกสาร
การขอผ่อนผัน
การขอย้ายเข้าเรียน
การขอลาออกของนักเรียน
การรับนักเรียน


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ

นางปรางค์ทิพย์ ทองโคตร
นายสุริยาวุธ ชาญไชย
นายสันธาน โคตะยันต์
นางสุรีย์พร หรัญรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,695
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุนิสา เค้าแคน โทรศัพท์: 0982350795 อีเมล์: imim55@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]