โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียนขอโรงเรียนฯ
การขอลาออกของนักเรียนฯ
การขอย้ายออกนักเรียนฯ
การขอย้ายเข้าเรียนฯ
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนฯ
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนฯ
การขอใช้อาคารฯ

นายปิยศักดิ์ เนื่องมัจฉา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา

นายปิยศักดิ์ เนื่องมัจฉา
นางพยอม วรไวย
นายบุญช่วย ลิละคร
นายศักดา ลาวงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

971
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 081-741-7618 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ศักดา ลาวงศ์ โทรศัพท์: 0817417618 อีเมล์: sakda0803@hot mail
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]