โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี)
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี)
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โรงเรียนบ้านโตกกลางน้ำจั้นจอมศรี)
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี)
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี)
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.(โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี)
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.(โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี)
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี)


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี

นางสาวยุภา ศรีไชยทอง
นางสาวพีรดา ภูสีน้ำ
นางจารุฬี แสงอรุณ
นางสาวแพรวพรรณ กองศิริ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,281
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4375-0005 อีเมล์: kunpim2103@obecmail.obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอรญา ภานุศรี โทรศัพท์: 083-3532424 อีเมล์: oraya.air8194@outlook.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]