โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือ
คู่มือ
คู่มือ
คู่มือ
คู่มือ
คู่มือ
คู่มือ
คู่มือ

นางผอบทอง คำชาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองนาไร่เดียว

นางผอบทอง คำชาย
นายขวัญชัย ปัจจัยตา
นางศิริเนตร ศิริเดช
นายพูลศักดิ์ คงวงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

163
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4375-0002 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายปฐมพงศ์ ซุงหล้า โทรศัพท์: 0821248176 อีเมล์: Pathompong07@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]