โรงเรียนบ้านผือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด-สพฐ.
คู่มือการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด-สพฐ.-1
คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด-สพฐ.
คู่มือการขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (3)
คู่มือการขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ.
คู่มือการขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ.-1
คู่มือการขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด-สพฐ.
คู่มือการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ.-1

นายทะลี กองสำลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านผือ

นายวีรวัช สีโยจารย์
นางเปรมปรีดิ์ เวียงนนท์
นางดวงจิตร แสนคำ
นางสาวจุฑารัตน์ กองสำลี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

941
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านผือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-43756005 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางดวงจิตร แสนคำ โทรศัพท์: 0878645944 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]