โรงเรียนบ้านกุดจอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายพงษ์พันธ์ ฤทธิขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุดจอก

นางสาวเกศนีย์ จ่ายหนู
นายวีรส แก้วใส
นางสาวธนพร จันทะเดช
นายพงษ์พันธ์ ฤทธิขันธ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

941
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกุดจอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0833587441 อีเมล์: bitong221152@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวีรส แก้วใส โทรศัพท์: 0800114761 อีเมล์: baitong221152@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]