โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว

นายทวีศักดิ์ มาตย์คำจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองใหญ่ทับครัว

นางปรารถนา นาเมืองรักษ์
นายวัชระ วรรณพฤกษ์
นายทวีศักดิ์ มาตย์คำจันทร์
นางทัศนีย์ ภูมิภาค

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

974
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางปรารถนา นาเมืองรักษ์ โทรศัพท์: 0895704662 อีเมล์: pradhana@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]