โรงเรียนบ้านวังม่วย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

นายยงยุทธ เสนามาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังม่วย

นายสุขสันติ์ ศรีม่วง
นายพัฒนพงษ์ แสนณรงค์
นางณัฏฐิณี ไชยสิงห์
นายวัชรินทร์ ประทุม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,011
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังม่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 043660104 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสายใจ แสนณรงค์ โทรศัพท์: 0892740270 อีเมล์: saijaitai44@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]