โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียน
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้านักเรียน
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังเกณฑ์
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาในสังกัด สพฐ
การขอลาออกของนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายจำลอง พรหมสูงวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกกกม่วง

นายจำลอง พรหมสูงวงษ์
นายปราโมทย์ รัตนเถรา
นางจุฑารัตน์ คำสะสม
นางสาวปาริฉัตร ทิพย์สุริย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,826
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 043611869 อีเมล์: kokmaung101@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุธิดา สาธารณ์ โทรศัพท์: 0878539745 อีเมล์: onlyvoeynan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]