โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

นายนิเทศ ส่งเสริม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นาแพงวิทยาคาร

นางจันดา คำจุมจัง
นางสาวรมย์ธีรา กะตารัตน์
นางสุเพ็ญ พลเยี่ยม
นางทัศนีย์ เมืองศรีมาตย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

844
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: Napang_np60@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เย็นจิตร รัตนาแพง โทรศัพท์: 0872295047 อีเมล์: yenjit1234@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]