โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนิเทศ ส่งเสริม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวรมย์ธีรา กะตารัตน์

 • นางกาญจนาพร บุญเลิศ

 • นางสาววนิดา เสี่ยงทองคา

 • นางสาวจารุณี ชินเวชสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,817
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: Napang_np60@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เย็นจิตร รัตนาแพง โทรศัพท์: 0951944937 อีเมล์: ััyenpisa2018@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]