โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

นายอุทิตย์ สินธุสนธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดงประเสริฐ

นางปวริศา นารถน้ำพอง
นายอุทิตย์ สินธุสนธิ์
นางคำหยาด พรมประเสริฐ
นางอุไรวรรณ ฉายสุริยะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

841
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 043551578 อีเมล์: dongprasertschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วนิช ศรีวงษา โทรศัพท์: 0973420849 อีเมล์: dongprasertschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]