โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

นายทวี ผึ่งผาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองไพรวิทยาคาร

นางเพียงพร วัฒนาไชย
นายวิเชียร เวียงนนท์
นางเสาวลักษณ์ สิงห์สีโว
นางสาวเพิ่มพูน จันทสิงห์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

498
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 043611723 อีเมล์: muangprai7799@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวิมล เสลกูล โทรศัพท์: 0878543858 อีเมล์: umijung_99@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]