โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (2)

นายวรวิช บุญประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนนาทมโคกก่อง
นายสถิตย์ ตุลากันย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนนาทมโคกก่อง

นางสาวสาวิตรี ราญมีชัย
นางยวิษฐา บัวเคล้า
นางทองบาง กองเกิด
นางจำรัส ตรีเศียร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

133
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 0818738235 อีเมล์: nathomsch@gomail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิไล นาเมืองรักษ์ โทรศัพท์: 0862367521 อีเมล์: wilaipuak@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]