โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (2)

นายวรวิช บุญประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนนาทมโคกก่อง
นายสถิตย์ ตุลากันย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนนาทมโคกก่อง

นางสาวสาวิตรี ราญมีชัย
นางจำรัส ตรีเศียร
นางยวิษฐา บัวเคล้า
นายธานินทร์ นามเดช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

259
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 0818738235 อีเมล์: nathomsch@gomail.com
เว็บมาสเตอร์:: อำภา ไชยทะ โทรศัพท์: 0902984817 อีเมล์: ampachaita@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]