โรงเรียนบ้านสีเสียด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
สีเสียด

นายประสงค์ ปุริโต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสีเสียด

นายเฉลิมพล อรรคคำ
นายกรกมล พนมเขต
นายพนัส ศรีโชละ
นางสาวบังอร นพคุณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

974
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสีเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 043548131 อีเมล์: bugservice.com@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมประพันธ์ พิลัย โทรศัพท์: 0964856979 อีเมล์: joeleo1975@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]