โรงเรียนบ้านนาแซง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

นายสมชาติ แสงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาแซง

นางจินตนา จันทรโคตร
นางสร้อยสวรรค์ อุดม
นายรุ่งทิวา ประภาศรี
นายชนะชัย เรืองโรจน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

358
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาแซง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 043548137 อีเมล์: ์Naseang_sc@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นายชนะชัย เรืองโรจน์ โทรศัพท์: 089-9373473 อีเมล์: ting.g973@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]