โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

นายจีรวัฒน์ เพียรชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหลวงประชาบำรุง

นางจารุวรรณ เพ็งโคตร
นายประสิทธิ์ ทำมานุ
นายนิกร เลิศคอนสาร
นางณิชกมล ศุภจิลลาภัทร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

939
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: nongluang.pracha@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณฐพร มูลอำคา โทรศัพท์: 0872268208 อีเมล์: kootuey@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]