โรงเรียนหนองจอกวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุดใจ จันทร์พิพัฒน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอัษฎาวุธ พิมขาลี

 • นางสาวขวัญสุดา นามมณี

 • นางสาวจิตรา ประเสริฐสัง

 • นายสุดใจ จันทร์พิพัฒน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,111
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองจอกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 0973015937 อีเมล์: ultrawanc4d@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิตรา ประเสริฐสัง โทรศัพท์: 0929237091 อีเมล์: Jitar_ta@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]